Puntjes op de i !!!!!

Enkele gemeenteraadszittingen geleden verkondigd een van onze geachte raadsleden dat “de groenen” al enorme sommen van de gemeente Herk hadden gekregen om gronden aan te kopen in het Schulenbroek. Men goochelde met meer dan één miljoen euro. Dit verwonderde ons ten zeerste. We keken even na in onze jaarlijkse afrekeningen. Jullie zien hier enkele bedragen die de gemeente Herk de Stad toekende als subsidie voor aankoop, na indiening van een dossier met bewijzen van die aankoop op grondgebied Herk de Stad. ( niet alle jaren zijn vermeld, maar het geeft wel een idee). De laatste jaren is de maximum subsidie 900€.per jaar. Ter vergelijking zijn in de tweede kolom de bedragen vermeld van de giften die Natuurpunt rechtstreeks ontving (inderdaad aftrekbaar van belastingen) van particulieren specifiek voor het Schulensbroek! We begrepen dus niet vanwaar die reuzesom kwam die N.V. vermeldde in de raadszitting. Tot we het lijstje zagen waarop hij zich baseerde… Bleek dat er de jaren voor 2002 veel grotere sommen stonden vermeld. Zo stond er voor 2001: 250.000€ , voor 1997 :107.776€ enz…. Dat het in die tijd om Belgische Franken ging en niet om euro’s werd even over het hoofd gezien…!!! Je moet inderdaad al een “groene” zijn om te weten dat we voor 2002 in franken betaalden… Dat dergelijke leugens dan ook zonder verpinken worden overgenomen en verspreid en niet weerlegd door de andere raadsleden, die nochtans jaarlijks een budget én een rekening goedkeuren met de exacte cijfers, baart ons zorgen. We stellen ons dan namelijk vragen over de financiële bekwaamheid en verantwoordelijkheid van die heren en dames... We waarderen ten zeerste de financiële steun van de gemeente Herk voor de aankoop van natuurgebied. Met 900 euro kun je amper enkele are kopen. Wetende dat we nu meer dan 500 hectare of 50.000 are ( vijftigduizend) beheren , is het dan wel wat kort door de bocht om te beweren dat “de groenen” hun grond kopen met geld van de gemeente Herk de Stad. Zoals jullie zien in de tabel zijn de giften van “de gewone mensen” aanzienlijk hoger dan de toelage van de gemeente. Maar , inderdaad, alle baten helpen en alle steun wordtgewaardeerd. We weten dat dit misschien geen vriendelijk artikel is, maar als men een hardwerkende vrijwilligersvereniging schade toebrengt met leugens te verspreiden, kunnen we dat niet zomaar onbeantwoord laten…(PR)